Ontzegging Utrecht - Alle antwoorden op je vragen over een horecaontzegging

Klachtenprocedure

Hieronder staat in het kort de klachtenprocedure zoals deze in werking wordt gezet bij melding van een klacht. De uitgebreide procedure staat beschreven in het protocol dat u kunt downloaden. Zijn er naar aanleiding van onderstaande punten toch nog vragen neem dan contact met één van onze contactpersonen.

  • De betrokkene kan bij de klachtencommissie schriftelijk een klacht indienen tegen het feit dat hem/haar een waarschuwing of CHO is opgelegd.
  • De klachtencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van KHN-U, politie en gemeente, behandelt de klacht.
  • De klacht dient binnen 14 dagen na ontvangst van de CHO of waarschuwing te worden ingediend bij de klachtencommissie.
  • De klacht heeft geen schorsende werking voor de waarschuwing of CHO.
  • De klachtencommissie doet de klacht binnen zes weken na ontvangst hiervan af.
  • De klachtenprocedure en het contactadres zijn vermeld op de website over de CHO.
  • Sinds januari 2014 is er - door voortschrijdend inzicht - ook een protocol voor de IHO (individuele horecaontzegging). Ook daarin staat een klachtenprocedure beschreven. Zie het bijgaande document: Protocol Individuele Horecaontzegging.
Een ontzegging wat nu?
Ontzeggingutrecht.nl | Website laten maken door Best4u Group B.V.