Ontzegging Utrecht - Alle antwoorden op je vragen over een horecaontzegging

Wat is een Horecaontzegging?

Iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van de collectieve ontzegging is afhankelijk van de zwaarte van het delict.

Horecaondernemers nemen een aantal gegevens van de persoon op die een verbod opgelegd krijgt in een database. Die gegevens kunnen door andere aangesloten ondernemers bekeken worden, zodat ze weten wie een collectief verbod heeft. Het inzien van de database is voorhouden aan de ondernemer die het protocol ondertekend heeft.

Het doel van deze manier van werken is dat de veiligheid voor de portiers en de medewerkers in de horeca wordt verhoogd. Bovendien kan het een preventieve werking hebben richting mogelijke daders.

Juridische basis

Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Indien de persoon nadat de collectieve ontzegging is opgelegd, zich toch vertoont in een horecabedrijf waarvoor de ontzegging geldt, dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Naast het uitdelen van een collectieve ontzegging heeft elke individuele horecaondernemer de mogelijkheid om individuele ontzeggingen (voor de eigen horecagelegenheid) uit te delen. Dat gebeurt op basis van dit protocol: Protocol Individuele Horecaontzegging .

Feiten en gedragingen die leiden tot een waarschuwing, IHO of CHO

IHO en/of waarschuwing

 • Negeren huisregel(s), waaronder dronkenschap, discriminerend gedrag of bezoeker onder invloed van middelen
 • Ergerlijk lastigvallen van horecaondernemer/-personeel of klant.
 • Overlastgevend gedrag, ook in de directe omgeving (25 meter) van de horecagelegenheid

CHO van 1, 2 of 3 maanden

 • Ergerlijk lastigvallen klant                                                            
  2 maanden
 • Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel            
  2 maanden

CHO voor 6 maanden

 • Na een eerdere CHO van 1, 2 of 3 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging
 •  Weigering na vordering in bijzijn politie (klant wordt aangehouden wegens huisvredebreuk)
 • Vernieling of vandalisme
 • Vechtpartij in de horecagelegenheid of directe omgeving (25 meter) van de horecagelegenheid
 • Aantreffen harddrugs of softdrugs ( bij > 5 gram (gedoogde hoeveelheid)             
 • Poging tot diefstal (conform artikel 45 Wetboek van Strafrecht)
 • Aantreffen wapen, anders dan een vuurwapen

CHO voor 12 maanden

 • Na een eerdere CHO van 6 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging
 • Geweld of bedreiging met geweld tegen horecaondernemer/-personeel en/of overige klanten/bezoekers
 • Handel in harddrugs en/of softdrugs
 • Diefstal

CHO voor maximaal 3 jaar

 • Aantreffen vuurwapen
 • Gebruik van een wapen anders dan een vuurwapen

CHO voor maximaal 5 jaar

 • Zware mishandeling klant
 • Zware mishandeling horecaondernemer/-personeel
 • Gebruik vuurwapen

Bij een overtreding of misdrijf, waaronder huisvredebreuk, wordt altijd aangifte gedaan door de deelnemer.
Een ondernemer kan er altijd voor kiezen alleen een ontzegging voor de eigen gelegenheid op te leggen.

Een ontzegging wat nu?
Ontzeggingutrecht.nl | Website laten maken door Best4u Group B.V.